مـ ـ ـغـ ـ ـز در رفـ ـ ـتـ ـ ـه

وقتی معلم انشا گفت علم بهتره یا ثروت؟ بگو هیچکدوم...فقط نباشه منــــت!

مـ ـ ـغـ ـ ـز در رفـ ـ ـتـ ـ ـه

وقتی معلم انشا گفت علم بهتره یا ثروت؟ بگو هیچکدوم...فقط نباشه منــــت!

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهــاری روشن از امــواج نـــور

در زمستــــان غبــــار آلــود و دور

یـا خـزانی خـالی از فریــاد و شور

مرگ من روزی فـــرا خواهد رسید

روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا

روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر

ســـایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا

دیدگـانم همچو دالان هـــای تـــــار

گــونه هایم همچو مرمر هـای سرد

ناگهـــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود

من تهی خواهم شد از فریــــاد درد

خـاک می خواند مرا هر دم به خویش

می رسند از ره کـــه در خــــاکم نهند

آه شـــــاید عــــاشقــــانم نیمه شب

گــــل به روی گـــــور غمنــــاکم نهند

بعد من ، نـــــاگه به یک سو می روند

پـــرده هــــای تیره ی دنیــــــــای من

چشمهـــــای ناشنـــــاسی می خزند

روی کــــــاغذ هـــا و دفترهـــــای من

در اتــــــاق کــــــــوچکم پــــا می نهد

بعد من ، بــــا یـــــاد من بیگــــــانه ای

در بـــر آئینه می مـــــاند به جــــــــای

تـــــار موئی ، نقش دستی ، شانه ای

می رهم از خویش و می مانم ز خویش

هر چه بر جا مـــــــانده ویران می شود

روح من چــــون بــادبــان قـــــــــــایـقی

در افقهـــــا دور و پنهــــــــــان می شود

می شتـــــابد از پـی هم بی شکـــیب

روزهــــا و هفته هـــــــا و ماه هـــــــا

چشم تــــو در انتظــــــــار نــــــامه ای

خیره می مــــاند بــــه چشم راه هــــــا

لیک دیگــــر پیکـــــر سرد مــــــــــرا

می فشـــــارد خاک دامنگیر خــــاک !

بی تو ، دور از ضربه هـــــای قلب تو

قلب من می پوسد آنجــــــا زیر خــاک

بعد هـــــا نــــــام مرا بــــــاران و بــاد

نــــــرم می شویند از رخســــار سنگ

گور من گمنــــــام می مــــــاند به راه

فارغ از افســـــانه هـــای نــــام و ننگ

آخرین مطالب
  • ۹۴/۱۱/۲۴
    MAN
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه
۰۹
مهر ۹۴

سوختـــــن در عشـــــق را از بر شدیـــــــم

آتشــــــی بودیــــــم و خاکستـــــر شدیـــــــم

از غــــــم این عشــــــق مـــــــردن باک نیست

خــــــون دل هرلحظـــــه خــــــوردن باک نیست

آه ؛ میترســــــم شبــــــی رســـــوا شـــــــوم

بدتـــــــر از رســــــوایی ام تنهـــــــا شـــــــوم

وای از ایــــن صیــــــد و آه از آن کمنــــــــد

پیـــــــش رویم خنـــــــده پشتم پوزخنــــــــد

بر چنیــــــــن نامهربانــــــــی دل مبنــــــــد

دوستــــــان گفتنـــــد و دل نشنیـــــــد پنـــــــد

خانـــــــه ای ویـــــــران تر از ویـــــــرانه ام

من حقیقـــــــت نیستـــــــم افســـــــانه ام

گرچــــــه ســـــــوزد پر ولـــــــی پروانـــــــــه ام

فاش میگویــــــــم که من دیوانـــــــــه ام

تا به کـــــــی آخر چنیـــــــن دیوانگــــــــــی

پیلگــــــــی بهتـــــــــر از این پروانگـــــــــی

گفتمــــــــش آرام جانـــــــــی؟

گفت : نــــــــه

گفتمـــــــش شیریـــــــن زبانــــــــی؟

گفت : نــــــــه

گفتمــــــــش نامهربانـــــــــی؟

گفت : نــــــــه

میشـــــــود یک شب بمانـــــــــی؟

گفت : نــــــــه

دل شبـــــــی دور از خیـــــــالش ســــــر نکـــــــرد

گفتمـــــــش ؛ افســـــــوس او باور نکـــــــرد

خود نمیدانــــــــم خدایا چیستـــــــــم

یک نفـــــــر با من بگویـــــــد کیستـــــــــم

بس کشیـــــــدم آه از دل بــــــــردنش

آه اگر آهــــــــم بگیـــــــرد دامنــــــــش

با تمــــــام بی کســــــــی ها ساختـــــــم

وای بر مــــــن ساده بـــــــودم باختــــــــم

دل سپــــــــردن دست او دیـــــــــوانگیست

آه ؛ غیـــــــر از من کســــــــی دیــــــــوانه نیست

گـــــــریه کردن تا سحــــــــر کار مــــــن است

شاهـــــــد من چشــــــــم بیمـــــــار مــــــن است

فکر میکـــــــردم که او یار مـــــــن است

نه فقـــــــط در فکـــــــر آزار مـــــــن است

یک شب آمــــــد زیر و رویـــــــم کـــــــــرد و رفت

بغـــــــض تلخــــــــی در گلویـــــــم کـــــــــرد و رفت

مذهــــــب او هر چه بادابــــــاد بــــــــود

خوش بحالــــــش کیـــــــن قدر آزاد بــــــــود

بی نیــــــــاز از مستــــــــی مـــــــی شاد بــــــــود

چشــــــــم هایش مست مـــــــادرزاد بـــــــــود

یک شبـــــــه از عمــــــــر سیـــــــرم کرد و رفت

مــــــن جـــــــوان بودم پیـــــــرم کـــــــــرد و رفت


موافقین ۱۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۰۹
فیروزه

نظرات  (۳۵)

بیــــگ لـآیـــکـــــ
پاسخ:
:)
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۰:۳۳ ✿شمیم زندگی✿
عکسنوشته عالی بود
پاسخ:
:)
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۰:۳۷ خانم عکاس باشی ...
عالی
پاسخ:
:)
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۰:۵۶ nafas sadat mosavi niya
لایییییییییییییییییییییک
پاسخ:
:)
خیلی خوشگل بود باورم نمیشه!!!
پاسخ:
چی باورت نمیشه امیر؟
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۲:۳۳ سارا کاشانی
like#
پاسخ:
:)
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۳:۳۹ ✖پرنٌس‍‍ِــ‍‍pгคภςєςــسٌ .✖
خوب بود
پاسخ:
مرسی
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۳:۴۱ عرفـــــ ـــان
من کلا از شعر هیچی نمیفهمم :/
از زمانِ مدرسه همینطوری بودم ...
پاسخ:
اووووووووخی
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۳:۵۷ علی شبگرد
خیلی قشنگ عالی زیبا و پر احساس
پاسخ:
مررررررررررسی
عالی
پاسخ:
:)
خیـــــــــــــــــــــــــــلی خــــــــــــوب بووووووووود...لایــــــــــــــــــــک
پاسخ:
مرررررررررسی
فیروزه پارسال ک رشته ت تجربی بود برا زیست چ کتابی خوندی؟
خیلی سبر؟فاگوزیست؟همایش؟

راستی گوشیت دستته عایا؟
پاسخ:
خیلی سبز...کتاب خیلی خوبیهآره دستمه...چ طور؟
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۷:۳۶ مهدی اصغری
لایک
پاسخ:
:)
عالیییی
پاسخ:
:)
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۸:۴۱ بز بز قندی
ای روزگار انتر
پاسخ:
اوا....
۰۹ مهر ۹۴ ، ۲۱:۴۴ آقای سر به هوا ...
BiG Like !
پاسخ:
متچکر
۰۹ مهر ۹۴ ، ۲۱:۴۸ فاطمه نظری
نقطه گذاشت.....
مشکلی نیست نقطه سرخط.....
این هم نوعی امیداست
پاسخ:
بعله
میدونم خیلی خوبه..ولی همه میگن فاگو و همایش هم خیلی خوبه...منم که عرضه ندارم سه تا کتاب بخونم...یکیش رو هم به زور میخونم:)

هویجوری دیدی دلم خواس بزنگم بسخنیم..همینجوری
پاسخ:
من اونای دیگه رو شنیدم ولی نگرفتم تا حالا....


اوهوووووم....همیشه سایلنتم هااااا
۱۰ مهر ۹۴ ، ۱۲:۱۴ 🎤ԋιԃԃҽɳ ʅσʋҽ🎼
لاییییک
پاسخ:
:)
۱۰ مهر ۹۴ ، ۱۴:۰۹ ܓ✿ بانوی بهار
با نقطه سر خط موافقم
نوعی امید
شروعی دوباره
پاسخ:
اوووهوم
من پرش بلد بودم هه 

شعر بود یا متن ؟خلاصه عالی بود beautiful

عیدتونم مبارکا
پاسخ:
شعر دیه...


همچنین

خیلی عالی

 

لاییییییییییییییییک

پاسخ:
:)
۱۱ مهر ۹۴ ، ۰۰:۴۸ پدرام یراقچی
20 از 10
حال مانده است به تسمیم خودت که از کدام سو بخوانی

پاسخ:
از سمت راست میخونم....خخخخخ
۱۱ مهر ۹۴ ، ۱۷:۵۰ مهدی اصغری
مرسی از حضورت و نظرت
پاسخ:
وظیفس داداش
اجی نگو دلم خونه
پاسخ:
ههههممممم
۱۲ مهر ۹۴ ، ۱۶:۱۶ پدرام یراقچی
خیلی هم خوب
پاسخ:
:)
۱۲ مهر ۹۴ ، ۱۸:۱۲ مهدی اصغری
لایک
پاسخ:
:)
۱۲ مهر ۹۴ ، ۱۸:۱۲ مهدی اصغری
قالب نو مبارک
خیلی قشنگ بود مرسیییییی
پاسخ:
:)
خوبی فیروزه جووون؟؟:-)
پاسخ:
قربونت....
دوست مــــــجازی من سلام
ممنون میشم اگه به وبم بیای و راجع به آخرین پستم نظرتو بدی
خیـــــلی برام مهمه
منتظر حضورتم
پاسخ:
چشم
عااااالی
پاسخ:
:)
عااااالی
پاسخ:
:)
خیلی زیباست موفق باشی
پاسخ:
ممنون
That's the thnkinig of a creative mind

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">