مـ ـ ـغـ ـ ـز در رفـ ـ ـتـ ـ ـه

وقتی معلم انشا گفت علم بهتره یا ثروت؟ بگو هیچکدوم...فقط نباشه منــــت!

مـ ـ ـغـ ـ ـز در رفـ ـ ـتـ ـ ـه

وقتی معلم انشا گفت علم بهتره یا ثروت؟ بگو هیچکدوم...فقط نباشه منــــت!

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهــاری روشن از امــواج نـــور

در زمستــــان غبــــار آلــود و دور

یـا خـزانی خـالی از فریــاد و شور

مرگ من روزی فـــرا خواهد رسید

روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا

روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر

ســـایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا

دیدگـانم همچو دالان هـــای تـــــار

گــونه هایم همچو مرمر هـای سرد

ناگهـــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود

من تهی خواهم شد از فریــــاد درد

خـاک می خواند مرا هر دم به خویش

می رسند از ره کـــه در خــــاکم نهند

آه شـــــاید عــــاشقــــانم نیمه شب

گــــل به روی گـــــور غمنــــاکم نهند

بعد من ، نـــــاگه به یک سو می روند

پـــرده هــــای تیره ی دنیــــــــای من

چشمهـــــای ناشنـــــاسی می خزند

روی کــــــاغذ هـــا و دفترهـــــای من

در اتــــــاق کــــــــوچکم پــــا می نهد

بعد من ، بــــا یـــــاد من بیگــــــانه ای

در بـــر آئینه می مـــــاند به جــــــــای

تـــــار موئی ، نقش دستی ، شانه ای

می رهم از خویش و می مانم ز خویش

هر چه بر جا مـــــــانده ویران می شود

روح من چــــون بــادبــان قـــــــــــایـقی

در افقهـــــا دور و پنهــــــــــان می شود

می شتـــــابد از پـی هم بی شکـــیب

روزهــــا و هفته هـــــــا و ماه هـــــــا

چشم تــــو در انتظــــــــار نــــــامه ای

خیره می مــــاند بــــه چشم راه هــــــا

لیک دیگــــر پیکـــــر سرد مــــــــــرا

می فشـــــارد خاک دامنگیر خــــاک !

بی تو ، دور از ضربه هـــــای قلب تو

قلب من می پوسد آنجــــــا زیر خــاک

بعد هـــــا نــــــام مرا بــــــاران و بــاد

نــــــرم می شویند از رخســــار سنگ

گور من گمنــــــام می مــــــاند به راه

فارغ از افســـــانه هـــای نــــام و ننگ

آخرین مطالب
  • ۹۴/۱۱/۲۴
    MAN
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه
۰۴
مهر ۹۴

- این پست از جایی کپی نشده...مخاطب داره و حرفای خودم ، از زبون خودمه برای اون..!


ســـلام عاشــــق دیــــروز و فــــارغ امــــروز!...

با معشــــوقه ی جدیــــدت چه میکنـــــی؟

برایــــش از عشـــــق میگویـــــی؟

وقتـــــی میگویـــــد از زمیــــن و زمــــان خستـــــه است؛ برایــــش منطــــق میبافـــــی؟

نیــــمه شب "پشت باغ" با او هــــم قـــــرار میــــــگذاری؟

برای دیـــــدن او هـــــم حاضـــــری سینه خیـــــز تا هرکجـــــا که بود بــــــروی؟

به او هـــــم میگویـــــی " تو فقط ببوس حتی شده دوستانه "....؟

پیـــش او هــــم اعتراف میکنــــی که از همــــان آغـــــاز راه آرزوی فقــــط یکبــــار بوسیدنــــش را داشتــــی؟

جــــواب اسمت را صـــــدا زدن او هـــــم " جانم " است؟

سلیقـــــه ی او را هــــم مسخـــــره میکنــــــی که مانند کودکــــــان با نگرانــــــی، تمام آنچـــــه را که خریــــــده هــــــزار بار زیــــر و رو کنـــــد تا اشکـــــال کار را بیابـــــد؟

با او هــــــم از مستـــــی میگویــــــی؟

در اوج مستـــــی به او هـــــم میگویــــــی " میخواهمت "....؟

او چطـــــور...؟!

هماننـــــد من میگویـــــد " دیوانه شدی " یا برایت نجــــوای " دوستت دارم " ســــر میدهــــد؟

مثــــل من قـــــرارهایت را به شوخـــــی میگیـــــرد یا به محــــض شنیدن شال و کلاه میکنــــد؟

من که گفتـــم " بوسیدنت حرام است "...او چطــــور؟...از دین و دنیایـــش برایت گذشت...نه؟!

دوستت دارد...مگـــــر همینگونــــه نیست؟!

تو...تو کـــه او را نمیخواستـــــی!

یادت نیست؟ گفتـــــی او را نمیخواهـــــی...

حال...برایــــش جان میدهــــــی...نه؟!

میدانــــــی...؟!

نیامــــــده ام بازخواستت کنــــــم...

نه من قاضــــــی ام و نه تو مجــــــرم...

نه من لیلـــــی ام و نه تو مجنــــــون...

لیلـــــی که هستـــــم!...اما بی شــــک مجنونـــــم تو نیستــــــی...

آن کس که برایــــم دم از عشـق میزنــــد،

دروغگو نه...عاشــــق است و مـــــردانه پای تمـــــام دوست داشتنش ایستــــاده...

مثــل تو ریاکـــار نیست..تو حتی به مثـــــل " مستی و راستی " هم دهـــن کجـــــی کردی...! 

خلاصــــه اش کنــــم...جواب تمــــام دوستــــانه هایــــم رفیـــــق نیــــمه راه بودن نبــــود...

در نــــهایت ناامیدی ام پشت پا زدنت به همــــه چیز عــــادلانه نبــــود...

بی معـــــرفت؛ لااقــــل حـــــرمت عاشقــــانه های خــــودت را نگــــاه میداشتـــــی...

و در آخـــــر اینکه بدان:

کشتـــن طعمه هـــزاربار بهتــــر از نیمـــــه جان رهــــا کردنش در آبی دریاست...میفهمـــــی؟!

سفــــر بخیـــــر عزیـــــزش...

دیگـــــر نه من مــــزاحمت میشــوم و نه تو از هـــوای این شــهر که فیـــروزه نامی در آن است نفــس میکشــی...

برای آخریـــــن بار خدانگهـــــدارت...!

زندگـــــی ام بر مـــــدار امیــــد...نخواهـــــد چرخیـــــد!!!

میخواهـــــم بی امیـــــد زندگـــــی را سر کنـــــم!...


موافقین ۸ مخالفین ۱ ۹۴/۰۷/۰۴
فیروزه

نظرات  (۴۱)

۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۵:۲۱ خانم عکاس باشی ...
عالی بود افرین
پاسخ:
مرسی :)
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۵:۳۴ بز بز قندی
بمیره مخاطبت
بمیره
پاسخ:
حالا مردنشو ک راضی نیستم بابا...سلامت باشه هرجا هس

عشقهای پولکی 
سکس های زورکی 
سیگارهای چُسکی 
انتظاراتمان را از هم کم کنیم 
این است دنیای مــــــــــا

پاسخ:
واقعا....
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۶:۵۷ maede jooooooooooooon
رفت به درک 
اینو همیشه تو ذهنت داشته باتش اجی 
در ضمن متنت عالی بود
پاسخ:
عاشقش نبودم ک الان بخوام ناراحت باشم..اما مث ی دوست واقعی از ته دل دوسش داشتم...واقعا میگم...دوستای خیلی خوبی میتونستیم برای هم باشیم ولی....نخواست دیگه!
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۰۷ maede jooooooooooooon
نخواست که نخواست مگه دنیا به اخر رسیده
پاسخ:
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع...


هستن آدمایی ک هنوز ی تار موشونو ب دنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نمیدم...سلامتی اونا
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۱۴ maede jooooooooooooon
پس بزن به سلامتیشون
پاسخ:
ب سلامتی... :)
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۱۴ ܓ✿ بانوی بهار
متن عالی بود فیروزه خانم
مثه رنگ صاف و زلال فیروزه ایی از یه قلب زلال نشأت گرفته بود

پاسخ:
:)

نظر لطفته...
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۱۹ maede jooooooooooooon
وااااااااااااااااااااااااا ی
اجیمو خجالتش ندین

                     خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
پاسخ:
خخخخخخخخخخ

خجالت؟ برا چ آجی؟
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۲۴ maede jooooooooooooon
همین جوری گفتم بزار یه چیز بپرونم بگن اینم هس 
خخخخخخخخخخخخخخ
پاسخ:
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ


من دیگه باید آفلاین شم...برم شام درست کنم که مهمون دارم :)

فعلا عزیزم
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۲۶ مهدی اصغری
هعی
پاسخ:
هههههمممممممم
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۲۶ maede jooooooooooooon
قربانت 
فدایی داری
فقط مواظب باش نسوزونی فردا پشت سرت حرف بزنن بگن دختره یه اشپزی بلد نبود اونوخ خاستگارات بپرن
پاسخ:
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ....


ن نگران نباش امتحانمو پس دادم
۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۹:۱۵ fatemeh S.NAKHAEI
اگه کسی رفت ساده بگذر ازش 
دیگه فک نکن بهش
بعدم بگو بدرک
پاسخ:
ب درک...
۰۴ مهر ۹۴ ، ۲۰:۰۵ ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
عالی
پاسخ:
:)
عالییی
پاسخ:
:)
خیلی قشنگ بود. خیلییییی
مطمئن باش کسی میاد تو زندگیت که واقعا بخوادت.از ته دل.
پاسخ:
اومده...خیلی وقته ک اومده واقعا منم دوسش دارم...از ته دل
۰۴ مهر ۹۴ ، ۲۰:۵۳ سارا کاشانی
لایک :(
پاسخ:
:(
مگه اسم اونم امید ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ:
اسم کی؟
عزیز دلم؟ ن نگران نباش اسم اون هیچ شباهتی ب امید نداره
فیروز !!!!!!
این که اون امید من نی ؟؟؟؟!!:-(
هست ؟؟:-(
اخه یادمه گفتی ازش دیگه حرف نزن !!:-(
بهم بگو !!
پاسخ:
نه...این امیدی ک من میگم اون امیدی ک با تو ه نی...
دنبال مخاطب این پست نگرد آیلین....راستی...من آیلین صدات میزنم...برام مهم نی ک اون گفته سارا بیشتر بهت میاد...من از اول بهت گفتم آیلین از این ب بعدم آیلین میمونی!
۰۴ مهر ۹۴ ، ۲۲:۴۷ علی شبگرد
میخواستم واست یه صفحه پر کنم ولی تو کامنت دیدم نوشتی یکی دیگه اومده تو زندگیت و دوسش داری ...
نصیحتی ندارم برات فقط امیدوارم زندگیه جدیدت از خاطرات قبل بهتر باشه که بشه فراموشش کرد
×خوب مینویسی هااا یه لحظه شک کردم خودت نوشته باشی :))
موفق باشی :)
یادت نره هر چی بشه هر کی تو زیندگیت بیاد و بره ما هر چند مجازی ولی پشتتیم :)
پاسخ:
مرسی علی...

بعله پ چ؟ از ی نویسنده چ انتظاری داری؟....الان فهمیدین من نویسندم یا بیشتر توضیح بدم؟ :)    نگفته بودم قبلا؟؟؟ خیلی از دوستان در جریان نوشته هام هستن...

چاکریم دادا
عالی بود
پاسخ:
مرسی :)
هه نمیدونم چی بگم اما بذار خفه شم وبسوزم 
پاسخ:
برا چ خفه شی و بسوزی دادا؟
............

سکوت 
نمیدونم چی بگم
پاسخ:
ههههههممممممم
۰۵ مهر ۹۴ ، ۰۶:۵۲ نفس سادات ..
لایییییییییییییییییییک
پاسخ:
:)
...
پاسخ:
...!
۰۵ مهر ۹۴ ، ۰۹:۲۷ ( ◕ ‿ ◕ ) ابوالفضل حافظی ( ◕ ‿ ◕ )
لایک
پاسخ:
:)
۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۵:۰۳ فاطمه نظری
فوق العاده بود اشک منوکه دراورد
پاسخ:
:)
۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۷:۲۹ مهدی اصغری
لایک
پاسخ:
:)
۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۷:۳۶ مهدی اصغری
ممنون از نظراتت
پاسخ:
وظیفس
۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۸:۰۰ آقای سر به هوا ...
خیلی خوب بود .
لذت بردم ...
پاسخ:
ممنون
۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۸:۱۷ 🎤ԋιԃԃҽɳ ʅσʋҽ🎼
ایوووللل عالییییییی
پاسخ:
:)
واقعاهمینه
پاسخ:
:)
۰۶ مهر ۹۴ ، ۱۵:۱۷ خانومی مهربون
اشکمو درووردی دختر
پاسخ:
ای وای...راضی نیستم ب خدا
چی یعنی چی اجی
پاسخ:
همون ک نوشتی نظراتتون ب 21 رسید ادامه بدین....خو پست بذار ک ادامه بدیم :/
۰۶ مهر ۹۴ ، ۲۱:۳۷ ✿شمیم زندگی✿
عکسنوشته عالی
پاسخ:
ممنون
۰۶ مهر ۹۴ ، ۲۲:۲۷ فاطمه جلالی
خیلــــــی زیبا بود . . .
پاسخ:
:)
۰۷ مهر ۹۴ ، ۱۳:۲۲ ℳℐℒÅÐ .ℳ.
زیاد بهش فکر نکن منم درگیرش بودم به مرز دیوانگی رسیدم
ولی کسی که رفته بهتر خاطراتشم پاک بشه
پاسخ:
اونقدر برام مهم نبود!

نوشتم ک نوشته باشم!!!!
بابا فیروزه.................................
دمت آتیشششششششش همکلاسیییی...
به قول خودمون جوووووووووووووووووووونم عزیزم......
چه حرفای تلخی.....
پاسخ:
جووووووووووووون
فیروزه با درسا چه می کنی ؟؟؟
ریاضی امسال یکم مزخرف نی ؟؟؟ من که هنو درکش نکردم خصوصا احتمالاتشو !!!
بقیه خوبن !! مگه نه ؟؟؟
پاسخ:
خوبه....من....من الان هیچی نمیفهمم...یه چیزی شده ک الان اصلا نمیفهمم چ میگین یا خودم چ مینویسم....
تو شوکم الان...ببخشید
تو درک نمیکنی عشقت بهت بگوید:
هیچوقت توی دلم نبودی...
بگوید یک تاره موی عشقه جدیدم را هم به تو نمیدهم...
کلی حرف توی دلت باشد ولی...
فقط آرام بگویی:
"برو عشقم به سلامت..."
یعنی چی...
پاسخ:
به زهره خانوووووم
سلام فیروزه جون.....بابا دختر وبلاگت قشنگه ولی فک نمکنی یه کم تلخه؟به خدا ازهمه کس وهمه چی  ناامیدشدم.ٔ...البته حقیقت زندگی واقعا تلخه ولی کنار همه ایناچیزای شیرینم بذار یه کم الکی مثلا خوش باشیم...پری
پاسخ:
هعی...چ بگم
۱۵ مهر ۹۴ ، ۰۱:۵۰ پدرام یراقچی
:)
فوق العاده بود
از ته قلبم میگم ایکاش همه ما فرست بیان حرفهای جا مونده تو دلمونو داشتیم
ببخش دیر نظر دادم آجی خوبم
یا حق

پاسخ:
ای کاش...

خواهش میکنم بابا اشکالی نداره :)

بدرود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">